iso9001

ISO9001 en ISO14001

ISO9001
Alle afdelingen binnen ARCO werken volgens de kwaliteitsnorm van ISO9001. Bij de ISO norm voldoet de organisatie aan alle ISO 9001 eisen en procedures, waarmee een logische aanpak van de beheersing van kwaliteitsmanagement gewaarborgd wordt. Denk hierbij aan facetten zoals:  verkoop, inkoop, productie, personeelsmanagement en administratieve handelingen.

ISO14001
Sinds 2019 beschikt ARCO over ISO14001. Hiermee hebben milieuaspecten binnen ARCO een vaste plaats gekregen in de bedrijfsvoering. De ISO norm is gericht op het beheersen en verbeteren van de prestaties van een organisatie op milieugebied binnen de gehele organisatie. Het doel is om continue verbetering te realiseren op het gebied van milieu en duurzame bedrijfsvoering. Dit loopt naadloos over op een ander aspect wat bij ARCO hoog in het vaandel staat, namelijk MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Dit wordt later op deze pagina beschreven.

vca sterretje

VCA en Graydon

VCA
Alle medewerkers binnen ARCO werken op een hoog veiligheidsniveau. De medewerkers zijn geïnstrueerd om veilig te werken volgens de principes van het VCA certificaat. VCA is het bewijs dat ARCO in staat is om risicovolle operationele werkzaamheden op een veilige en gezonde wijze uit te voeren. De VCA Checklist staat hierbij centraal. De checklist bevat concrete handvatten voor een goed veiligheidsniveau en draagt bij aan continue veiligheidsverbetering. Alle monteurs binnen ARCO zijn VCA gecertificeerd en kunnen zich te allen tijde legitimeren met hun VCA pas.

GRAYDON
ARCO beschikt over het GRAYDON certificaat voor financieel betrouwbaar bedrijf. Dit stelt klanten in staat om betere zakelijke beslissingen te nemen aan de hand van waardevolle economische, financiële en commerciële inzichten.

ISO 1400

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO 
Naast de kwaliteitstandaarden werkt ARCO ook volgens het MVO principe. Dit betekent dat er waarde wordt gecreëerd met een goede balans op het gebied van economisch (Profit), ecologisch (Planet) en Sociaal (People). MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen binnen ARCO. Een van de aspecten waar naar gekeken wordt is afval vermindering. Door de installaties zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten kunnen de installaties van ARCO gemakkelijk geïmplementeerd worden in bestaande productielijnen. Dit zorgt ervoor dat bestaande productielijnen niet weggedaan hoeven te worden. Wat er weer voor zorgt dat er minder afval waste is waardoor het milieu minder belast wordt. Naast de efficiency en effectiviteit zorgt ARCO er ook voor dat de installaties een lage energieverbruik hebben (Planet).

Ook koopt en verkoopt ARCO gebruikte en tweedehands installaties. ARCO ziet gebruikte installaties niet als afval. Het hergebruiken van installaties levert voor de klant kostenbesparing op en zorgt voor minder materiaalverbruik (Profit).

Tot slot sponsort (People) ARCO ook (lokale) diverse initiatieven die stimulerend zijn voor jeugd, sport, gezondheid en welzijn.